Broszury i Ulotki zostały stworzone w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków przekazanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pochodzących z budżetu Państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w roku 2020.

oraz

W związku z realizacją Zadania finansowanego ze środków przekazanych przez Miasto Białystok, pochodzących z budżetu Państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w roku 2021.

 

Upadłość Konsumencka oraz Egzekucja Komornicza

Prawa Konsumenta

Broszura Mediacja

Broszura Dziedziczenie