Broszury i Ulotki zostały stworzone w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków przekazanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pochodzących z budżetu Państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w roku 2020.

oraz

W związku z realizacją Zadania finansowanego ze środków przekazanych przez Miasto Białystok, pochodzących z budżetu Państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w roku 2021.

 

Upadłość Konsumencka oraz Egzekucja Komornicza

Prawa Konsumenta

Broszura Mediacja

Broszura Dziedziczenie

oraz

 

W związku z realizacją Zadania nr 1 oraz zadania nr 2  finansowanego ze środków przekazanych przez Miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w roku 2023.

broszura_dochodzenie alimentow_06_2023

broszura_prawo pracy_07_2023

broszura_konsument_07_2023