W związku z realizacją zadania nr 2 polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku Fundacja Spe Salvi w ramach działań edukacyjnych stworzyła 2 e-poradniki

  1. dotyczący umowy dożywocia:   Umowa dożywocia eporadnik
  2. dotyczący mediacji:  eporadnik_mediacja