Wydłużono termin składania ofert do dnia 29.03.2018 godz. 14.
Poniżej zamieszczono zmienione zapytanie ofertowe.
23.03.2018 Justyna Makowska – asystent koordynatora

zapytanie ofertowe -2-03-2018 ze zmianami

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

======================================

Nierozstrzygnięte zapytanie ofertowe 2/03/2018 na streetworkera/asystenta socjalnego
Z powodu nie wpłynięcia do dnia 29.03.2018 żadnej oferty na  Streetworkera/asystenta socjalnego, zapytanie ofertowe jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
Zgodnie z ’Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.18, 6.5 pkt. 8a, w celu dokonania wyboru, uruchomiono procedurę rozeznania rynku – plik z ofertą cenową doc. i pdf.
Zapraszamy do składania oferty cenowej w formie mailowej na adres: spesalvi2016@gmail.com lub osobiście
w siedzibie Fundacji Spe Salvi w Białymstoku, ul. Warszawska 50 do dnia 03.04.2018r. do godz. 15.00.
30.04.2018 Justyna Makowska – asystent koordynatora

rozeznanie rynku na streetworkera-asystenta socjalnego plik .doc

rozeznanie rynku na streetworkera-asystenta socjalnego plik .pdf