Wyłoniono wykonawców do realizacji usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego:
Małgorzata Pawłowska, Sochonie – oferta częściowa na 400h,
Agnieszka Zalewska, Kudrycze – oferta częściowa na 400h.
Informacja o rozstrzygnięciu znajduje się też na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl