Nazwisko i imię

Funkcja

Wioletta Kuć Prezes Zarządu
Katarzyna Kakowska – Maksimowicz Wiceprezes Zarządu
Monika Lewko Wiceprezes Zarządu
Wioletta Żakiewicz-Sawczuk Wiceprezes Zarządu