Nazwisko i imię

Funkcja

Ks. dr Adam Matan Prezes Zarządu
Wioletta Kuć Wiceprezes Zarządu
prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko Członek Zarządu
Witold Karczewski Członek Zarządu