W związku z realizacją zadania nr 2 polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Fundacja Spe Salvi w ramach działań edukacyjnych stworzyła dwa e-poradniki.

Każdy z nich w swojej treści ma dotrzeć do szerokich grup docelowych (dorosłych oraz młodzieży) a ich tematyka odpowiada koreluje z problemami z jakimi jako doradcy spotykamy się najczęściej.

  1. E-poradnik dotyczący pomocy społecznej
  2. E-poradnik dotyczący dziedziczenia

 

link do pobrania:

 

1: E-Poradnik 1

2: E-Poradnik 2

 

W związku z realizacją zadania nr 1 polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego Fundacja Spe Salvi w ramach działań edukacyjnych stworzyła dwa e-poradniki.

 

3. E-poradnik dotyczący ochrony dóbr osobistych

4. E-poradnik dotyczący ochrony wizerunku w sieci

 

linki do pobrania:

1: E-poradnik 3

2: E-Poradnik 4