Firma Magdalena Kakareko z Knyszyna (Partner 2 projektu)  zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług PSYCHOLOGA w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego  w projekcie „Aktywność drogą do sukcesu” Zadanie 2 Reintegracja Społeczna Działanie 2 Poradnia psychologiczno-prawna.

Skrócony opis zapytania:

Zamówienie dotyczy wykonywania usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego w projekcie „Aktywność drogą do sukcesu” Zadanie 2 Reintegracja Społeczna Działanie 2 Poradnia psychologiczno-prawna.

Opis usługi: prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla każdego uczestników projektu. Indywidualne wsparcie psychologiczne – kamienie milowe, realizowane cyklicznie- określenie psychologicznych barier związanych z wykluczeniem z życia społecznego i zawodowego oraz sposoby ich przezwyciężenia. Tematyka dostosowana do indywidualnych potrzeb Beneficjentów Ostatecznych projektu (BO).

Łączna ilość godzin przewidziana na realizację usług asystenta rodziny w okresie realizacji projektu (01.08.2019 – 31.08.2020) to: 800 h czyli 8 spotkań x 2h x 50 osób.

Osoby które będą objete wsparciem psychologicznym, to 50 BO (min. 30 kobiet)  w wieku 18 – 64 lata zamieszkująca miasto Białystok oraz powiat białostocki zagrożona ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym .

Miejsce realizacji spotkań: Białystok, ul. Warszawska 50 oraz mogą zdarzyć się spotkania wyjazdowe powiat białostocki: w szczególności gm. Gródek, Supraśl, Łapy, Wasilków

Szczegółowe informacje w załączniku: (zapytanie ofertowe na psychologa MK-1-07-2019)  pełny opis zapytania ofertowego MK/1/07/2019 na psychologa

Formularze ofertowe do pobrania (załącznik do zapytania ofertowego na psychologa MK-1-07-2019 – druk kolor) wersja do druku w kolorze i wersja do druku czarno-biała (załącznik do zapytania ofertowego na psychologa MK-1-07-2019 – druk czarno-biały)