Fundacja Spe Salvi istnieje od 30.04.2008 roku i od tamtej pory nieprzerwanie świadczy wysoce zindywidualizowaną i bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym zamieszkałym na terenie miasta Białystok. Od początku działalność streetworkerów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno ze strony beneficjentów, którzy cenią ludzkie podejście i zaangażowanie streetworkerów jak i przez pracowników innych placówek jak np. Miejski Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz innych placówek pomocowych. Elastyczność oraz mobilność streetworkerów na przestrzeni lat kooperacji stała się nieodzownym dopełnieniem podlaskiego systemu opieki społecznej.

Fundacja Spe Salvi posiada również bezpłatne porady psychologiczno-prawne, które są udzielane dla wszystkich potrzebujących w Poradni Psychologiczno-Prawnej.

Potrzeb jednak zawsze jest znacznie więcej niż środków. Projekty unijne, rządowe oraz samorządowe pozwalają nam funkcjonować nieprzerwanie od 7 lat, jednakże pełen potencjał możemy osiągnąć jedynie dzięki Twojemu zaangażowaniu.

Dnia 10 kwietnia 2018r. na mocy Dekretu Abp Tadeusza Wojdy powołana została nowa Rada Fundacji.

Dekret

Uchwałą nr 2/2018 Rada Fundacji z dniem 21 kwietnia 2018r. postanowiła powołać nowy Zarząd Fundacji na kadencje 2018 – 2023.

Uchwała

Składamy najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje nowo powołanym Członkom Zarządu, jednocześnie nie zapominając o zasługach ich poprzedników.

Dziękujemy za lata owocnej współpracy!

Przekaż darowiznę na fundację „Spe Salvi” abyśmy mogli dalej rozwijać naszą działalność. Twoja inicjatywa może uratować komuś życie.

66 1240 1154 1111 0010 1848 1474

KRS 0000 305 214
Zgromadzone pieniądze pozwolą nam:

  • Rozdysponować wśród bezdomnych środki czystości niezbędne do rozpoczęcia procesu poprawy jakości ich życia.
  • Prowadzić Centrum Konsultacyjno-Informacyjne dla osób bezdomnych, gdzie pomagamy szukać ofert pracy i przygotowywać CV, wspomagamy poszukiwania stancji czy organizujemy spotkania z podopieczni.
  • Zatrudnić kolejnych streetoworkerów, którzy w bezpośredni sposób swoją pracą pomogą osobom w potrzebie.
  • Zaopatrzyć pracowników w żele antybakteryjne, środki pierwszej pomocy i inne niezbędne do pracy przedmioty.