W dniu 27.08.2016 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 2/08/2018 na  wyłonienie wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi kurs przygotowujący do pracy w zawodzie księgowego, nauka księgowość od podstaw wspomagana komputerem Wpłynęła trzy ważne oferty.

Wyłoniony wykonawca, który uzyskał najwyższą wartość punktową:

MERITUM Sp. Z o.o. w Białymstoku,

Ul. Poleska 52, 15-874 Białystok

27.08.2016

Justyna Makowska

koordynator projektu

================================================================================

Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia przygotowującego do podjęcia pracy w księgowości, od podstaw, wspomaganej komputerem.

Pełny opis zapytania wraz z załącznikami poniżej.

17.08.2018

Justyna Makowska

koordynator projektu

załączniki do zapytania ofertowego 2-08-2018 – wersja do druku czarno-biała

załączniki do zapytania ofertowego 2-08-2018 wersja do druku w kolorze

zapytanie ofertowe 2-08-2018 pełny opis