Spośród dwóch ważnych ofert wyłoniono wykonawcę, który uzyskał najwyższą wartość punktową, jest nim Pani Ewa Marta Karwowska z Białegostoku.
Informacja o rozstrzygnięciu znajduje się też na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl