Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu „Operatora wózka widłowego z wymianą butli oraz z egzaminem zewnętrznym UDT”  zgodnie z poniższymi wymogami.

Pełny opis zapytania wraz z załącznikami poniżej.

03.07.2018

Justyna Makowska

koordynator projektu

zapytanie-ofertowe-1-07-2018 pełny opis

załączniki do zapytania ofertowego 1-07-2018 – wersja do druku czarno-biała

załączniki do zapytania ofertowego 1-07-2018 wersja do druku w kolorze