W dniu 29.12.2017 nastąpiło rozstrzygnięcie zapytań na streetworkerów/asystentów socjalnych zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności. Osoby wyłonione do realizacji usługi to: Paweł Pietruczuk, Sandra Sikorska, Anna Sobolewska.

Wioletta Kuć – koordynator projektu

 

===

zapytanie ofertowe 1

załaczniki do zapytanie ofertowe 1

===

zapytanie ofertowe 2

załaczniki do zapytanie ofertowe 2

===

zapytanie ofertowe 3

załaczniki do zapytanie ofertowe 3

===

zał 6 Umowa Streetworker