Deklaracja dostępności

Fundacja Spe Salvi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.spesalvi.org.pl

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji:  

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Linki do dokumentu do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku. – zostanie to zaktualizowane i poprawione do 31.08.2022r.
 • Nagłówki zdefiniowane w kodzie strony mogą nie wszędzie być w odpowiedniej kolejności. – zostanie to zaktualizowane i poprawione do 31.08.2022r.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Fundacji Spe Salvi, mailowo – streetbial@gmail.com lub telefonicznie – 85 732 01 34.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Spe Salvi, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok

 1. Do budynku prowadzi 1wejście od ulicy Warszawskiej oznaczone logotypem Fundacji. Do wejścia do biura fundacji prowadzą schody. Biuro znajduję się na 4 kondygnacji budynku.
 2. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich mogą skorzystać po wcześniejszym poinformowaniu ze schodołazu.
 3. Pracownik dyżurujący przyjmuję osoby przy drzwiach wejściowych do biura. Każde pomieszczenie w biurze jest dostępne dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego.
 4. Po wcześniejszym poinformowaniu istnieje możliwość przyjęcia osoby na parterze budynku, bez konieczności wchodzenia na 4 kondygnację.
 5. Toaleta znajduje się w biurze fundacji, po prawej stronie od wejścia.
 6. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych. Po wcześniejszym poinformowaniu można skorzystać z miejsca parkingowego za automatycznie zamykaną bramą z tyłu budynku.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku (w pokoju numer 1) jest pętla indukcyjna.
 9. Po wcześniejszym poinformowaniu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.