Nazwisko i imię

Funkcja

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski Przewodniczący Rady
Prof dr hab. Teresa Mróz Wiceprzewodnicząca Rady
Ks. dr Piotr Augustynowicz Członek Rady
Ks. dr Łukasz Żuk Członek Rady