Nazwisko i imię

Funkcja

Witold Karczewski Przewodniczący Rady
Teresa Mróz Wiceprzewodnicząca Rady
Ewa Hrebin Członek Rady
Antoni Stolarski Członek Rady
Anatol Timoszuk Członek Rady