W dniu 08.06.2016 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 2/05/2018 z dnia 31.05.2018. Wpłynęła tylko jedna ważna oferta.
Wyłoniony wykonawca:
P.M. Uniwersum Andrzej Baranowski
ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok
08.06.2016
Justyna Makowska

koordynator projektu

================================================================================

 Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kusr na  „Elektryka z uprawnieniami eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV”   dla jednej osoby”. Pełny opis zapytania wraz z załącznikami poniżej.
31.05.2018
Justyna Makowska
koordynator projektu