Co roku aktualizujemy, drukujemy i kolportujemy informator skierowany do osób bezdomnych, w których zamieszczone są informacje o zaprzyjaźnionych placówkach zapewniających bezdomnym noclegi, posiłki, dostęp do środków higienicznych oraz inne rodzaje pomocy, w tym wzór listu motywacyjnego i CV.

Spe Salvi Informator dla osób bezdomnych KLIKNIJ ABY POBRAĆ