Fundacja działa od 2008 r.. Praktycznie od początku swojego istnienia wdraża innowacyjną dla wschodniej ściany Polski metodę pracy z osobami wykluczonymi społecznie – streetworking. Od 1.02.2010 do 30.04.2011 realizowała projekt „Twój Przyjaciel Streetworker”, następnie od 01.10.2010 do 31.05.2012 „Twój Przyjaciel Streetworker – kontynuacja” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zarządzała pracą 21 streetworkerów.

Od 13.04.2011 Fundacja należy do Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

W okresie od 01.06.2012 do 31.07.2013 Fundacja była partnerem w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy pomocy i integracji społecznej”, w ramach których opracowany „Gminny Standard wychodzenia z bezdomności”. Sześciu streetworkerów wdrażała Standardy Streetworkingu poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezdomności.

Nieprzerwanie od 08.2013 do 31.08.2016 realizowała zadanie publiczne pod nazwą „Streetworking – działania na rzecz osób bezdomnych” dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Białystok. Ponadto zrealizowano zadanie publiczne „Program wspierająca powrót osób bezdomnych do społeczności” w ramach projektu pt.: „Centrum Konsultacyjno-Doradcze” w okresie 20.05.2015 do 31.12.2015.

Z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 1.06.2014 do 31.12.2014 fundacja realizowała zadanie publiczne „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Wsparcie działań integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w środowisku lokalnym, pozwalające wrócic na rynek pracy” w ramach projektu pod tytułem „Streetworking do osób bezdomnych”. W okresie 1.06.2015 do 31.12.2015 realizowała zadanie publiczne „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności Edycja 2015. Wsparcie działań integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w środowisku lokalnym, pozwalające wrócic na rynek pracy” w projekcie pod tytułem „Asystent osoby bezdomnej”. Od 01.06.2016 do 01.12.2016 realizowała zadanie publiczne „Pogram wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, Edycja 2016. Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” pt. „Asystent osoby bezdomnej”.

Fundacja realizowała również zadanie finansowane ze środków Miasta Białystok pod tytułem „Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” od 01.09.2016 do 31.12.2016.

 

W dniu 23.11.2015 r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego streetworkerzy otrzymali z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej nagrodę specjalną za: „Nowatorskie metody pracy z osobami bezdomnymi, zaangażowanie w rozwiązywanie najtrudniejszych problemów tej grupy oraz działanie prewencyjne w zakresie bezdomności”.

Od 01.01.2017 Fundacja realizuje projekt „Streeworkerzy z pomocą bezdomnym” współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białystok.