W dniu 15.01.2018r rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie porad prawnych z dnia 22.12.2017r. Osobą wybraną do realizacji zamówienia jest: adwokat Michał Dmochowski. Informacja o rozstrzygnięciu znajduje się też na stronie Baza Konkurencyjności
15.01.2018 Wioletta Kuć – koordynator projektu

 

zapytanie ofertowe – porady prawne 22.12.17

załaczniki – prawnik 22.12.2017