„Nie możesz zmienić przeszłości, ale przeszłość zawsze powraca, żeby zmienić ciebie. Zarówno twoją teraźniejszość, jak i przyszłość.”

Środa była dniem pełen wrażeń – odbyliśmy cenną lekcję… 

W ramach projektu „Kultura bez barier – Artyści z Ulicy” udaliśmy się do Muzeum Pamięci Sybiru, które jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI aż do połowy XX wieku byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego, jak też tym, którzy podążali tam dobrowolnie. 

Poznawaliśmy przeszłość, znajdowaliśmy siebie…