W związku z realizacją zadania nr 2 polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku Fundacja Spe Salvi w ramach działań edukacyjnych stworzył poradnik skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Poradnik skierowanych do osób pokrzywdzonych