Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Zadanie Publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie wszystkie osoby bezdomne.

Wsparcie Asystenta osoby bezdomnej oraz pośrednika pracy.
Indywidualne porady prawnika oraz terapeuty uzależnień.
Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych.
Szansa na staż zawodowy.