Fundacja Spe Salvi istnieje od 30.04.2008 roku i od tamtej pory nieprzerwanie świadczy wysoce zindywidualizowaną i bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym zamieszkałym na terenie miasta Białystok. Od początku działalność streetworkerów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno ze strony beneficjentów, którzy cenią ludzkie podejście i zaangażowanie streetworkerów jak i przez pracowników innych placówek jak np. Miejski Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz innych placówek pomocowych. Elastyczność oraz mobilność streetworkerów na przestrzeni lat kooperacji stała się nieodzownym dopełnieniem podlaskiego systemu opieki społecznej.

Fundacja Spe Salvi posiada również bezpłatne porady psychologiczno-prawne, które są udzielane dla wszystkich potrzebujących w Poradni Psychologiczno-Prawnej.

Potrzeb jednak zawsze jest znacznie więcej niż środków. Projekty unijne, rządowe oraz samorządowe pozwalają nam funkcjonować nieprzerwanie od 7 lat, jednakże pełen potencjał możemy osiągnąć jedynie dzięki Twojemu zaangażowaniu.

Przekaż darowiznę na fundację „Spe Salvi” abyśmy mogli dalej rozwijać naszą działalność. Twoja inicjatywa może uratować komuś życie.