W dniu 08.06.2016 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/05/2018 z dnia 31.05.2018.
Szczegółowe informacje:
Justyna Makowska
koordynator projektu
================================================================================
Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie szkolenia zawodowego  na prawo jazdy kategorii D po kategorii C plus kwalifikacja”  dla jednej osoby”. Pełny opis zapytania wraz z załącznikami poniżej.
31.05.2018
Justyna Makowska
koordynator projektu