W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Działania informacyjne, poradnictwo prawne oraz działania antydyskryminacyjne skierowane do obywateli Ukrainy w Białymstoku”, prowadzony jest Punkt Poradnictwa Prawnego Spilno UNICEF Białystok.

Nieodpłatne wsparcie prawne jest szczególnie istotne dla uchodźców z Ukrainy. Szczególnie biorąc pod uwagę zawiłość polskiego prawa i niuanse związane na przykład z legalizacją pobytu czy nadaniem numeru PESEL.

Punkt Poradnictwa Prawnego Spilno Hub UNICEF Białystok to miejsce otwarte i przyjazne wszystkim uchodźcom, którzy potrzebują wszelkiej pomocy prawnej. Począwszy od prawa cywilnego przez dziedziczenie po prawo pracy. Prawnicy znają również zagadnienia dotyczące praw uchodźców, przeciwdziałania handlu ludźmi i naruszenia praw człowieka.  Wsparcie otrzymują również obywatele Polski, którzy zdecydowali się przyjąć do swoich domów obywatelu Ukrainy.

Oprócz tego, w ramach działania Punktu Poradnictwa Prawnego stworzone zostały 2 poradniki zawierające dotyczące prawa polskiego, w tym m.in. legalizacji pobytu, praw uchodźców, przeciwdziałania handlu ludźmi i naruszeniom praw człowieka oraz treści o charakterze antydyskryminacyjnym, ze szczególnym ukierunkowaniem na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Poradniki w swojej treści zostały dostosowane do grup odbiorców: młodzieży i dorosłych.

Oprócz poradników stworzone zostały również broszury tematyczne. W broszurach wyjaśnione zostały zagadnienia – prawa pracy, – prawa mieszkaniowego, – prawa socjalnego, – dyskryminacji, tolerancji, – zagadnień z zakresu prawa karnego dotyczące handlu ludźmi, przemocy, w tym w rodzinie, oszustw.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, w tym również dzieci uchodźców z Ukrainy uczących się w polskich szkołach prowadzony jest cykl prelekcji przybliżających zagadnienia prawa polskiego w tym m.in. legalizacji pobytu, praw uchodźców, przeciwdziałania handlu ludźmi i naruszeniom praw człowieka oraz tematykę antydyskryminacyjną, ze szczególnym ukierunkowaniem na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Prelekcje prowadzone są również w ośrodkach dla uchodźców z Ukrainy.

Punkt Poradnictwa Prawnego Spilno UNICEF Białystok mieści się w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Świętego Rocha 3, gdzie otwarty jest przez trzy dni w tygodniu:

– poniedziałki 9:00 – 14:00,

– środy 8:00 – 13:00

– czwartki 13:00 – 18:00

Na poradę prawną można zapisać się osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 880-732-954, mailowo – spilnobliaystok@gmail.com lub za pomocą Messenger na facebookowym profilu Spilno UNICEF Białystok – fb.com/SpilnoBialystok

Aby śledzić nasze działania zapraszamy do polajkowania i obserwowania naszego profilu na portalu
facebook: facebook.com/CentrumSpilnoUnicefBialystok
Pytania prosimy kierować:
– pod nasz adres mailowy: spilnobialystok@gmail.com
– osobiście w godzinach pracy Punktu
– telefonicznie pod numerem telefonu 880-732-954

В рамках організації громадського завдання під назвою “Інформаційна діяльність, юридичні консультації та антидискримінаційна діяльність  для громадян України в Білостоку” діє Пункт юридичної консультації Спільно ЮНІСЕФ  Білосток.

Безкоштовна юридична підтримка особливо важлива для біженців з України. Враховуючи складність польського законодавства та нюанси, пов’язані наприклад з легалізацією перебування чи надання номеру Песель.

Пункт юридичної консультації Spilno Hub UNICEF Białystok це відкрите та дружнє місце, для усіх біженців, які потребують будь-якої юридичної допомоги. Починаючи від цивільного права до спадкового, а також трудового. Юристи ознайомлять з правами біженців, протидією торгівлі людьми та порушенням прав людини. Підтримка також, надається громадянам Польщі, які вирішили прийняти в себе громадян України.

Окрім того, в рамках діяльності Пункту юридичної консультації, створено два довідники з інформацією про польське законодавство, в тому числі легалізація перебування, права біженців, протидія торгівлі людьми та порушення прав людини, а також антидискримінаційного контенту, з особливим акцентом на протидії дискримінації за походженням. Зміст посібників адаптовано до цільових груп: молоді та дорослих.

Крім довідників, створено також, тематичні брошури. У них роз’яснено питання — трудового права, житлового права,соціального права; дискримінація; толерантність; питання кримінального права,  пов’язаного з торгівлею людьми; насильство, в тому числі домашнє; шахрайство.

З метою охоплення якомога ширшої території, зокрема дітей біженців з України, які навчаються в польських школах, проводиться цикл лекцій з питань польського права в тому числі: легалізація перебування, права біженців, протидії торгівлі людьми та порушенням прав людини, а  також предмету боротьби з дискримінацією з особливим акцентом на протидію дискримінації з огляду на походження. Виклади також, проводяться в місцях де проживають біженці з України.

Пункт юридичної консультації Спільно ЮНІСЕФ Білосток знаходиться в Центрі соціальної активності на ul. Świętego Rocha 3, де працює три дні в тиждень:

 

–  понеділок  9:00 -14:00

 

–  середа        8:00 -13:00

– четвер        13:00 -18:00

На юридичну консультацію можна записатися особисто, по телефону 880-732-954, надіславши запит на е-мейл  spilnobliaystok@gmail.com  або за допомогою месенджера на Facebook  профілі Спільно ЮНІСЕФ Білосток – fb.com/SpilnoBialystok

Щоб відслідковувати  нашу роботу запрошуємо  вподобати та  стежити за нашою діяльністю на профілю Фейсбук : facebook.com/CentrumSpilnoUnicefBialystok

Запитання скеровуйте:
– на емейл : spilnobialystok@gmail.com
–  особисто в години праці Пункту
–  за номером телефону   880-732-954

 

2poradnik dla mlodziezy_uk_pl_11_2022

 

Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)