W związku z realizacją Zadania finansowanego ze środków przekazanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pochodzących z budżetu Państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w roku 2022.

Zamieszczamy wzory pism, które mogą okazać się przydatne.

Odpowiedź na pozew 1.3

Odpowiedź na pozew 2.3

Odpowiedź na pozew 3.3

Odwołanie od organu adm

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach 1.5

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach 2.5

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach 3.5

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach 4.5

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach 5.5

Pełnomocnik z urzędu

Podanie MOPR

Pozew 1.4

Pozew 2.4

Pozew 3.4

Pozew 4.4

Pozew o odszkodowanie 1.2

Pozew o odszkodowanie 2.2

Pozew o uchylenie alimentów 1.2

Pozew o uchylenie alimentów 2.2

Sprzeciw od nakazu zapłaty 1.2

Sprzeciw od nakazu zapłaty 2.2

Sprzeciw od wyroku zaocznego 1.4

Sprzeciw od wyroku zaocznego 2.4

Sprzeciw od wyroku zaocznego 3.4

Sprzeciw od wyroku zaocznego 4.4

Wezwanie do zapłaty

Wniosek o pełnomocnika z urzędu

Wniosek o zwolnienie z kosztów