W związku z realizacją Zadania finansowanego ze środków przekazanych przez Miasto Białystok, pochodzących z budżetu Państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w roku 2021.

Zamieszczamy wzory pism, które mogą okazać się przydatne.

WZÓR – pismo procesowe

WZÓR – MOPR podanie