W dniu 17.08.2016 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/08/2018 na streetworkera/asystenta socjalnego. Wpłynęła tylko jedna ważna oferta.
Wyłoniony wykonawca:
Ewa Marta Karwowska
17.08.2016
Justyna Makowska

koordynator projektu

================================================================================

Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert na realizację zadań Streetworkera/asystenta socjalnego zgodnie z poniższymi wymogami.

Pełny opis zapytania wraz z załącznikami poniżej.

08.08.2018

Justyna Makowska

koordynator projektu

załączniki do zapytania ofertowego 1-08-2018 – wersja do druku czarno-biała

załączniki do zapytania ofertowego 1-08-2018 wersja do druku w kolorze

zapytanie ofertowe nr 1-08-18 pełny opis