Fundacja Spe Salvi w ramach projektu „Pomocna dłoń” oferuje

  • bezpłatne szkolenia zawodowe: sekretarka, spawacz MAG135, elektryk SEP,  sprzedawca
  • płatne półroczne staże zawodowe
  • indywidualne wsparcie dla każdego uczestnika
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • bezpłatne porady prawne i porady psychologiczne

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie Miasta Białystok, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z przynajmniej 2 przesłanek spośród: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, uzależnienie, rodziny niepełne lub wielodzietne, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe itp.

Osoby preferowane, to:

  • powyżej 50 roku życia,
  • osoba korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • III profil bezrobocia bądź brak rejestracji

 

Zachęcamy do uczestnictwa osoby w każdym wieku, po ukończeniu 18 roku życia
Po więcej informacji zapraszamy do biura Fundacji ul. Warszawska 50 , Białystok

codziennie (pon.-pt) w godzinach 9-17.

Telefon:
666-016-796