W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. streetworkerzy wzięli udział w zarządzonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolskim badaniu liczby osób bezdomnych. Wraz z pracownikami socjalnymi MOPR, Strażą Miejską oraz Policją sprawdzali miejsca w których przebywają. To badanie pełni rolę swego rodzaju spisu ludności, gdyż precyzyjne oszacowanie liczby bezdomnych standardowymi metodami jest niemożliwe z racji na zjawisko migracji oraz unikania kontaktu. Inicjatywa ta jest realizowana co dwa lata. W edycji 2015 badania w województwie Podlaskim zliczono 623 osoby bezdomne, z tego 324 w Białymstoku. Z naszego doświadczenia jednak wiemy, że nie ma możliwości zliczenia 100% osób bezdomnych – ciężko np. objąć badaniem osoby sypiające w losowych klatkach schodowych czy piwnicach itp..