W ramach realizacji „Zadania Nr 1 Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku” umieszczamy wzory pism, które mogą okazać się przydatne, a które to pisma były opracowywane w ramach warsztatu pisania pism procesowych.

 

Wniosek o zasiedzenie

Pozew o zapłatę

Pozew o ustanowienie rozdzielności majatkowej

Apelacja cywilna

 

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.

od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.