Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu miasta Białegostoku naszego pierwszego w Białymstoku innowacyjnego projektu pt. Mieszkanie metodą Housing First. Zadanie polega na zapewnieniu dwóm osobom w kryzysie bezdomności mieszkania. Mieszkanie jest punktem początkowym wsparcia, a nie jego celem końcowym.

Housing First oparte jest na wieloletnich badaniach i praktykach. Główną światową organizacją, która od ponad dwóch dekad zajmuje się programem jest Pathways to Housing Inc. W drodze współpracy system ten realizowany jest w setkach miast USA, Kanady oraz Europy, a z czasem wiele rządów wypracowało własne odpowiedniki tej koncepcji. Z praktyki walki z bezdomnością wynika, iż programy Housing First oraz im podobne odnoszą znacznie większe sukcesy niż programy tradycyjne, dzięki bardziej humanitarnemu podejściu do osób „wykluczonych”. W odróżnieniu od podejścia tradycyjnego osoba bezdomna nie jest radykalnie i bezwzględnie zmuszana do zmiany, aby mogła coś osiągnąć, a wstąpienie do programu jest znacznie łatwiejsze i spójniejsze z priorytetami bezdomnych (nie uważają leczenia uzależnień itd. za pierwszą potrzebę na ulicy).
„Najpierw Mieszkanie” sprawia, że bezdomny ma świadomość, iż w stałym miejscu zamieszkania ma większe szanse na przetrwanie i sukces w terapii, co potwierdzają wyniki.