Poszukujemy osoby na stanowisko STREETWORKERA
(praca terenowa z osobami bezdomnymi)

Wykształcenie wyższe o charakterze społecznym (np. pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia).
Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi lub sektorze pomocowym.

Zakres obowiązków:
– docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, jak pustostany, dworce, zsypy, altanki, tereny leśne;
– nawiązanie kontaktu, czyli pierwszy kontakt z osobą i próba nawiązania dłuższej relacji;
– budowanie i utrzymanie relacji, w tym tworzenie planu zmian, czyli poznanie potrzeb i oczekiwań osób bezdomnych;
– towarzyszenie osobie bezdomnej do placówek lub innych instytucji adekwatnych w danej sytuacji;
– współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pracą z osobami bezdomnymi;
– dyżury w Centrum Streetworkingu;
– tworzenie dokumentacji streetworkera;
– przestrzeganie bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania szczególnie w kontaktach z osobami pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków psychoaktywnych;
– wykonywanie pracy sumiennie oraz stosowanie się do poleceń przełożonego w zakresie wykonywanej pracy;
– udział w szkoleniach tematycznych.

Streetworker będzie pracował 4h dziennie w godz. 9 – 17 według ustalonego harmonogramu na umowę zlecenie.

Jeśli uważasz, że szukamy właśnie Ciebie, przynieś nam swoje CV do Fundacji ul. Warszawska 50, w godz. 9.00 – 14.00 w terminie do 27.12.2019r.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację SPE SALVI zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”