Tradycyjnie, w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy Fundacji „Spe Salvi” zorganizowali Wigilię dla swoich podopiecznych. Uroczystość przebiegła w wyjątkowo podniosłym nastroju dzięki obecności Jego Ekscelencji Najdostojniejszego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dr Tadeusza Wojdy, biskupa Henryka Ciereszko, Prezydenta Miasta Tadeusza Truskolaskiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Artura Kosickiego.

Prezes fundacji ks. dr Adam Matan przywitał zgromadzonych gości.
Następnie złożył życzenia świąteczne, w których nawiązał do narodzin Boga, któremu nikt nie chciał udzielić schronienia i przyszedł na świat bez dachu nad głową – jako bezdomny. W takiej sytuacji w jakiej znajdują się podopieczni Fudnacji.
Odniesienie do Ewangelii ks. dr Adama Matana widocznie poruszyło zgromadzonych gości.

Ksiądz Arcybiskup złożył wszystkim życzenia, a po wspólnej modlitwie zebrani goście podzielili się opłatkiem, składając sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Po wspólnej wieczerzy podopieczni otrzymali od pracowników drobne prezenty świąteczne.

Fundacja „Spe Salvi” co roku w połowie grudnia organizuje uroczystą Wigilię dla podopiecznych – osób bezdomnych i ubogich.
To jedyne prawdziwe Święta, w których mogą wziąć udział, gdzie czują się bezpiecznie, mogą zjeść prawdziwą wieczerzę Wigilijną, a wokół panuje ciepła i miła atmosfera.

W tym roku Wigilia organizowana przez Fundację „Spe Salvi” cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, co przełożyło się na bardzo dużą liczbę gości.
Nie ulega wątpliwościom, że nie poradzilibyśmy sobie bez wsparcia życzliwych nam osób. W tym miejscu chcemy najserdeczniej podziękować:
– Przedsiębiorstwu Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
– uczniom Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa. za pomoc w przygotowaniu potraw wigilijnych.

Pomogliście Państwo w pojawieniu się uśmiechu na twarzach osób tych najbardziej poszkodowanych przez los.

Dziękujemy w imieniu Fundacji i naszych podopiecznych.