6 września pracownicy naszej Fundacji zorganizowali warsztaty dot. wyrażania emocji. Opierając się na postaciach bajkowych z Filmu „W głowie się nie mieści”- Radości, Smutku, Gniewie, Strachu i Odrazie – wkroczyliśmy w świat emocji, sytuacji które mogą je powodować oraz sposobów ich przeżywania i radzenia sobie z nimi.

Następnie zorganizowaliśmy dyskusję i rozmowy obejmujące następujące tematy:

– uświadamianie podopiecznym jakie przeżywają uczucia. Rozpoznanie różnicy między uczuciami a działaniami.
– uczenie umiejętności komunikowania się, szczerego, otwartego wypowiadania swoich myśli, nawiązywania kontaktów emocjonalnych, uczuciowych, wrażliwości zmysłowej.
– opisywanie uczuć pozytywnych, obojętnych i negatywnych, jakie okoliczności im towarzyszą?
– ćwiczenia z umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz wyrażanymi wtedy emocjami.