Asystent Osoby Bezdomnej 2020

Pomimo pandemii koronawirusa Fundacja Spe Salvi prężnie działa i po raz kolejny podjęliśmy się zindywidualizowanego wsparcia dla osób, które w tym ciężkim czasie nie mają jak „pozostać w domu” – to asystent osób bezdomnych.

Projekt, którego celem głównym jest prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Zadanie Publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do osób bezdomnych, które faktycznie chcą poprawić swoją sytuację życiową. Wychodzimy na przeciw potrzebom tej grupy osób i zapewniamy formy wsparcia m.in.

Wsparcie Asystenta osoby bezdomnej oraz pośrednika pracy.
Indywidualne porady prawnika oraz terapeuty uzależnień.
Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych i in.
Szansa na staż zawodowy.

Projekt „Asystenta Osoby Bezdomnej” od wielu lat prowadzony jest przez Fundację Spe Salvi i cieszy się dużą popularnością wśród naszych podopiecznych. Sytuacja życiowa każdego z naszych dotychczasowych beneficjentów poprawiła się w związku z uczestnictwem w tym projekcie.

Projekt trwa do 31.12.2020r.

Wiosenno/ letnie wietrzenie szafy😉

Kochani, gdybyście w najbliższym czasie robili w szafach porządki zachęcamy do podzielenia się 😉 potrzebujemy ubrań męskich

Wkręć się w prawo – KONKURS

W ramach projektu pod nazwą „Zadanie nr 1 Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa dofinansowanego z budżetu Miasta Białegostoku” chcielibyśmy zaprosić Państwa i Państwa uczniów do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą „Wkręć się w prawo”.

W ramach tego konkursu zachęcamy uczniów szkół średnich do napisania referatu na jeden z trzech tematów związanych z prawem, mianowicie:
a) Wolność słowa a mowa nienawiści w social mediach i konsekwencje prawne z nimi związane,
b) Mediacje uczniowskie – polubowne sposoby rozwiązywania konfliktów – problemy i potrzeby,
c) Wady i zalety systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym i sądowym.
Prace można wysyłać do dnia 31.05.2020r. za najlepsze z nich przewidziane są nagrody w postaci w postaci bonu na zakupy w sklepie Empik:

a) za zajęcie pierwszego miejsce 800 zł
b) za drugie miejsce 500 zł
c) za trzecie miejsce 300 zł.

Nie ukrywamy, że konkurs jest kierowany głównie do klas o profilach humanistycznych czy prawo-społecznych jednak zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów szkół średnich.

Konkurs i związane z nim pisanie referatów pomoże uczniom zainteresowanym zagadnieniami prawnymi poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinach prawa, nauczy formułować wnioski i pisać zwięzłe prace. Być może również takie prace spowodują, że uczniowie odkryją w sobie zamiłowanie do prawa i pomoże im to w wyborze kierunku studiów wyższych a może nawet podniesie ocenę z przedmiotów humanistycznych (WOSu czy języka polskiego).

Dlatego też mail ten – kierowany do dyrekcji szkół – może być przesłany dalej do nauczycieli WOSu, języka polskiego czy historii, którzy to mogliby zachęcić uczniów do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie.

W załączniku Regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu – Wkręć się w prawo

Ważna informacji dla osób, które w najbliższym czasie będą chciały skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH świadczonych przez naszych prawników w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Rocha 3.

Wzór wniosku o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej dostępny jest na stronie internetowej – http://bit.ly/2ILYq1D

Szczegółowe informacje pod numerem tel. – 85 869 6699

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 roku

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego 

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Fundacja Spe Salvi ponownie prowadzi w Białymstoku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty są zlokalizowane przy ul. Św. Rocha 3, p. 7A  15-879 Białystok.

Harmonogram pracy punktów:

  • Punkt nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30;
  • Punkt nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-15:30;
  • Punkt nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-19:30.

Uprawnionym do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 Skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę. Zgłoszeń dokonuje się: 

  1. telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 – czynnym w godzinach pracy Urzędu;
  2. lub pod adresem:  np.ms.gov.pl.
  3. lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl.

Ponad to w ramach zadanie publicznego organizowane będą wykłady (otwarte) dotyczące różnych zagadnień prawnych, warsztaty z pisania pism oraz konkurs dla uczniów szkół średnich.

O wszelkich informacjach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane 🙂

 

 

Od 01.03.2020r. do 31.12.2020r. po raz kolejny rusza projekt pod nazwą „Złota Rączka 2020” dofinansowany ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, skierowany do seniorów w wieku 60 lat i więcej, w miejscu ich zamieszkania, poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożenia dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych. Wśród oferowanych usług będą m.in.: wymiana uszczelek w przecie kających kranach, wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, uszczelnienie silikonem przecieków, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymiana zamków, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi, wieszanie obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych, wymiana żarówek, przetkanie odpływów.
Naprawa zepsutej klamki, zamka, przymocowanie karniszy czy lustra – to zadania z pewnością kłopotliwe dla osób starszych. Trzeba nie tylko mieć odpowiednie narzędzia i umiejętności, ale też siłę do takich prac. Często pozostaje tylko zatrudnienie „złotej rączki”, ale nie każdego na to stać. Dlatego Miasto Białystok i Fundacja „Spe Salvi” takim mieszkańcom chce pomóc realizując projekt „Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych w 2020 roku”.
Wszystkie osoby starsze czy niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc w wykonaniu drobnych napraw do Fundacji „Spe Salvi”. Wystarczy w dni robocze zadzwonić pod numer 578 – 733 – 659 lub zgłosić się osobiście (ul. Warszawska 50) i umówić się na konkretny termin. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 9.00-13.00, od poniedziałku do piątku.

Zachęcamy wszystkich seniorów 60+ do zgłaszania chęci udziału, a nasi Fachowcy będą służyć pomocą

Jeśli zastanawiasz się co zrobić ze swoim 1% podatku, zachęcamy do przekazania go na rzecz działalności naszej Fundacji, dzięki niemu będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać tym najbardziej potrzebującym 🙂 każda złotówka ma ogromne znaczenie
KRS: 0000305214

Zapraszamy studentów kierunków nauk społecznych, mogą przyjść również inne kierunki 😉 zainteresowanych poznaniem sposobów pracy korekcyjnej z młodzieżą problemową oraz osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną 🙂
Spotkania w każdy poniedziałek – startujemy 02.03.2020r. – godz. 13.45 na Wydziale Nauk o Edukacji, ul. Świerkowa 20

Otrzymaliśmy i w tym roku możliwość realizować zadanie publiczne Streetworking – działania na rzecz osób potrzebujących pt. „Streetworkerzy z pomocą osobom bezdomnym” dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku.