Podczas dzisiejszej konferencji mieliśmy okazję wysłuchać interesujących wykładów m.in. Ks. Stanisław Słowik podzielił się dobrymi praktykami prowadzonymi przez Caritas Diecezji Kieleckiej, Prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności Jakub Wilczek mówił o prawach osób bezdomnych jako wyzwaniu dla gmin i organizacji. Ewa Bijak przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiła dane statystyczne z województwa podlaskiego z 2018r. Kierownik Zespołu Pracowników Socjalnych ds. Bezdomnych i Cudzoziemców zaprezentował procedury kierowania osób bezdomnych do ośrodków dla osób bezdomnych. Na koniec mieliśmy przyjemność uczestniczenia w panelu dyskusyjnym, gdzie nasi prelegenci dyskutowali o skuteczności działań na rzecz wychodzenia z bezdomności, każda z osób przybyłych na konferencję miała możliwość zadania nurtującego pytania. Panel dyskusyjny poprowadził Krzysztof Szubzda.

 

Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności serdecznie zaprasza na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” objętą honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, Wojewody Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego. Tematem przewodnim spotkania będą zagadnienia związane z nowymi wyzwaniami stojącymi przed gminami, powiatami i placówkami dla osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Konferencja skierowana jest do kadry ośrodków pomocy społecznej, szpitali, placówek pracujących z osobami bezdomnymi, pracowników jednostek dotujących w podlaskich gminach placówki dla bezdomnych, streetworkerów, Policji, Straży Miejskiej oraz studentów uczelni o kierunkach społecznych. Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Osobą do kontaktu w sprawach konferencji jest: Joanna Mnich tel. 85 744 72 72.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”.

Najbliższy wykład odbędzie się w środę 28 maja o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

Temat: Pomoc społeczna

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia takie jak: formy wsparcia, rodzaje zasiłków, kryteria dochodowe, sposoby zaskarżania decyzji odmownych. W trakcie wykładu będzie też okazja do dyskusji i zadawania pytań.

Terminy i tematy kolejnych wykładów:

  • 4 czerwca, godz. 17.00, Prawa konsumenta
  • 11 czerwca, godz. 17.00, Rozporządzanie majątkiem (umowy, dziedziczenie, dział spadku)

Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, sala 206

   

Projekt finansowany przez Miasto Białystok. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

 

Zakończyliśmy tegoroczną akcję Wielkanocną „Podziel Się Posiłkiem z Bezdomnymi”. Dziękujemy wszystkim osobom przynoszącym żywność, każdemu zaangażowanemu kierowcy, każdej osobie udostępniającej plakat, mediom za rozpowszechnienie informacji.

Przez te trzy dni mogliśmy dzięki Wam pomóc naszym podopiecznym i każdej osobie przybyłej po żywność. 🙂

Zachęcamy do niemarnowania jedzenia także w ciągu roku. I dzielenia się w Jadłodzielni Białostockiej produktami zgodnymi z obowiązującym regulaminem 🙂

Po raz kolejny bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel Się Posiłkiem z Bezdomnymi”, zachęcamy do włączenia się i dzielnia żywnością pozostałą po świętach.

W tych szczególnych trzech dniach wydłuży swoje funkcjonowanie, w Poniedziałek Wielkanocny otwarci będzie od 14.00 do 18.00, natomiast we wtorek i środę – 9.00-18.00.

Wszelkie świeże potrawy nadające się do skonsumowania w ciągu 24h znajdujące się w naszej lodówce możemy przekazać do Fundacji, a jeśli nie mamy możliwości dostarczenia osobiście, możemy zgłosić chęć przekazania żywności, umawiając termin i czas odbioru, a następnie wolontariusz przyjedzie, odbierze pakunek. Mogą to być potrawy własnego wykonania m.in. ciasta, sałatki, zupy, rolady, pieczywo, jak też napoje, produkty zamknięte o długim terminie ważności.

Więcej informacji: www.podzielmysie.pl lub pod numerem tel. 85 732-01-34.

Dzień Ludzi Bezdomnych – nieformalne polskie święto obchodzone 14 kwietnia, którego istnienie zainicjował twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański. Święto jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym oraz akcje informacyjne mające zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.

Dziś w poniedziałek 15.04.2019r. pracownicy Fundacji Spe Salvi ze wsparciem Jolanty Prończuk zorganizowali uroczysty poczęstunek, poprzedzony Mszą Świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Kilkoma refleksjami podczas homilii podzielił się Ojciec Radosław Broniek z Zakonu Dominikanów. Przypomniał, że Pan Bóg zna historię każdego z nas. Chce zapewnić nam wszystko czego potrzebujemy. Stawia ludzi, odniósł się do wspólnoty osób, którą tworzymy jako Fundacja Spe Salvi i nasi podopieczni, że możemy się spotkać razem na wspólnej Eucharystii. Przywołał historię Św. Dominika, który nie miał swojej celi zakonnej, Ojciec Radosław przyrównał go, że był jak bezdomny. Ale Św. Dominik odkrył to, że jak idziemy za Panem Bogiem, jak chcemy Pana Jezusa naśladować, to domem dla nas staje się drugi człowiek. W Mszy świętej również uczestniczyli ks. dr hab. Andrzej Proniewski i ks. dr Piotr Augustynowicz. Na początku wszystkich zebranych przywitał ks. dr Adam Matan – prezes Fundacji Spe Salvi. Oprawę muzyczną uświetnił zespół Powołani By Wielbić.

Obchody Dnia Ludzi Bezdomnych zostały połączone z przedświątecznymi życzeniami, z powodu zbliżającej się Wielkanocy.

Po wspólnej modlitwie wszyscy razem zjedliśmy posiłek przy jednym stole. Po posileniu się pracownicy Fundacji wręczyli podopiecznym bardzo bogate paczki prezentowe, w których oprócz najpotrzebniejszych rzeczy takich jak ręczniki, szczoteczki do zębów znalazły się też kawy, herbaty i płyny do kąpieli.

Tak wspaniałe paczki zostały ufundowane przez Brand Distribution, którym w imieniu własnym, jak i naszych podopiecznych wielkie – DZIĘKUJEMY!

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.

Dzień Ludzi Bezdomnych

Dzień Ludzi Bezdomnych – nieformalne polskie święto obchodzone 14 kwietnia, którego istnienie zainicjował twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański. Święto jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym oraz akcje informacyjne mające zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.

Dziś w poniedziałek 15.04.2019r. pracownicy Fundacji Spe Salvi ze wsparciem Jolanty Prończuk zorganizowali uroczysty poczęstunek, poprzedzony Mszą Świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Kilkoma refleksjami podczas homilii podzielił się Ojciec Radosław Broniek z Zakonu Dominikanów. Przypomniał, że Pan Bóg zna historię każdego z nas. Chce zapewnić nam wszystko czego potrzebujemy. Stawia ludzi, odniósł się do wspólnoty osób, którą tworzymy jako Fundacja Spe Salvi i nasi podopieczni, że możemy się spotkać razem na wspólnej Eucharystii. Przywołał historię Św. Dominika, który nie miał swojej celi zakonnej, Ojciec Radosław przyrównał go, że był jak bezdomny. Ale Św. Dominik odkrył to, że jak idziemy za Panem Bogiem, jak chcemy Pana Jezusa naśladować, to domem dla nas staje się drugi człowiek. W Mszy świętej również uczestniczyli ks. dr hab. Andrzej Proniewski i ks. dr Piotr Augustynowicz. Na początku wszystkich zebranych przywitał ks. dr Adam Matan – prezes Fundacji Spe Salvi. Oprawę muzyczną uświetnił zespół Powołani By Wielbić.

Obchody Dnia Ludzi Bezdomnych zostały połączone z przedświątecznymi życzeniami, z powodu zbliżającej się Wielkanocy.

Po wspólnej modlitwie wszyscy razem zjedliśmy posiłek przy jednym stole. Po posileniu się pracownicy Fundacji wręczyli podopiecznym bardzo bogate paczki prezentowe, w których oprócz najpotrzebniejszych rzeczy takich jak ręczniki, szczoteczki do zębów znalazły się też kawy, herbaty i płyny do kąpieli.

Tak wspaniałe paczki zostały ufundowane przez Brand Distribution, którym w imieniu własnym, jak i naszych podopiecznych wielkie – DZIĘKUJEMY!

Tak wspaniałe paczki zostały ufundowane przez Brand Distribution, którym tak w imieniu własnym, jak i naszych podopiecznych wielkie – DZIĘKUJEMY!

 

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”.

Najbliższy wykład odbędzie się w środę 20 marca o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

Tematem spotkania będzie prawo rodzinne i opiekuńcze.
Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia takie jak: rozwód, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi i podział majątku.
W trakcie będzie okazja do dyskusji i zadawania pytań.

Terminy i tematy kolejnych wykładów:

27 marca, godz. 17.00, Odszkodowania i zadośćuczynienia
3 kwietnia, godz. 17.00, Egzekucja komornicza, upadłość konsumencka
10 kwietnia, godz. 17.00, Prawa konsumenta, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy.

Wydarzenia organizowane są w ramach projektu finansowanego przez Miasto Białystok. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Asystent Osoby Bezdomnej, Edycja 2019

Od marca ruszyła kolejna edycja projektu realizowanego przez Fundację Spe Salvi pn. Asystent Osoby Bezdomnej w ramach programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019.

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób bezdomnych z miasta Białegostoku.

Oferujemy pomoc udzieloną 15 osobom. 

Uruchomiony został Punkt Pomocy Specjalistycznej, w którym to dyżurują: Terapeuta Uzależnień, Prawnik, Pośrednik Pracy i Asystenci Osób Bezdomnych.

W ramach projektu przewidujemy:

  • Wsparcie Asystenta osoby bezdomnej.
  • Indywidualne porady prawnika, pośrednika pracy oraz terapeuty uzależnień.
  • Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych.
  • Szansa na staż zawodowy.

Prawnik przyjmuje we wtorki od 9:00-13.00

Terapeuta Uzależnień przyjmuje we środy od 9:00-13.00

 

Zadanie Publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Po raz kolejny wygraliśmy konkurs ogłoszony przez miasto Białystok – prowadzenia Jadłodzielni Białostockiej. Jest nam niezwykle miło, że otrzymaliśmą możliwość kontynuowania prowadzenia lokalu.
Zapraszamy do współpracy firmy, sklepy, cateringi oraz wszystkie osoby do dzielenia się żywnością.