66 1240 1154 1111 0010 1848 1474

KRS 0000 305 214
Zgromadzone pieniądze pozwolą nam:

  • Rozdysponować wśród bezdomnych środki czystości niezbędne do rozpoczęcia procesu poprawy jakości ich życia.
  • Prowadzić Centrum Konsultacyjno-Informacyjne dla osób bezdomnych, gdzie pomagamy szukać ofert pracy i przygotowywać CV, wspomagamy poszukiwania stancji czy organizujemy spotkania z podopieczni.
  • Zatrudnić kolejnych streetoworkerów, którzy w bezpośredni sposób swoją pracą pomogą osobom w potrzebie.
  • Zaopatrzyć pracowników w żele antybakteryjne, środki pierwszej pomocy i inne niezbędne do pracy przedmioty.