Fundacja od dnia 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. realizować będzie zadanie publiczne „Streetworkerzy z pomocą osobom w kryzysie bezdomności” finansowanego z budżetu Miasta Białegostoku.