Dyskryminacja to zjawisko polegające na niesprawiedliwym i nieobiektywnym różnicowaniu ludzi, ze względu na ich osobistą cechę taką jak m.in.: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, narodowość, pochodzenie, religia.

Dyskryminacja  ze względu na  rasę, narodowość, pochodzenie etniczne ma miejsce, kiedy dana osoba traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji ze względu na swoją rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne a skutkiem tego jest naruszenie jej  godności i stworzenie wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery np. milczenie w obecności tej osoby, pogardliwe komentarze na jej temat, pominięcie jej przy powitaniach, śmiech czy żarty z osoby, a zwłaszcza z posiadanej przez nią narodowości.

W Polsce dyskryminacja jest niezgodna z prawem!

Zachęcanie do dyskryminacji jest tak samo naganne jak dyskryminacja.

Jest to zjawisko niezwykle smutne i krzywdzące.

Fundacja Spe Salvi, działając w ramach realizacji zadania pn. „Działania informacyjne, poradnictwo prawne oraz obywatelskie i działania antydyskryminacyjne skierowane do obywateli Ukrainy w Białymstoku”, realizowanym przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) zrealizowała 5 spotów prezentujących treści o charakterze antydyskryminacyjnym, ze szczególnym ukierunkowaniem na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Obejrzyj, przemyśl, szanuj różnorodność, szanuj Innych. Inność może być piękna, dobra i inspirująca!

https://drive.google.com/file/d/1MEMjVetQ0RVzzRHLjqwB32TpBwO25y_8/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/15OrO4HNagh794487cSO9JKkG6nLO3oCE/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/17pvsaQQe5e5p0zlTTN3TMhh9y2wEyWgw/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1st2pm_7PoLsfEi3bVwuBqkJGi2zFJjY8/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1BCt5ds-HmP6rrQAsgayO-VMarPlNB6MC/view?usp=share_link

 

„Ближче до природи – ближче до себе. Інтеграція як шлях до єдності.”

Трав’яний куточок. 

Фундація SPE SALVI Fundacja Spe Salvi 26 серпня 2023 року організовує одноденну інтеграційну екскурсію до Центру природничої освіти у Підляському трав’яному саду в Корицінах.

В рамках поїздки заплановані наступні заходи:

прогулянка та відвідування Підляського трав’яного саду з екскурсоводом, ознайомлення з видами трав, історією об’єкту;

знайомство зі світом сільськогосподарських тварин – відвідування вольєру з тваринами;

участь у трав’яній майстерні – приготування чаїв;

інтеграція біля вогнища зі співом пісень та смаженням ковбасок.

Для кого? Для всіх мешканців міста Білосток та біженців з України та інших країн.

Поїздка безкоштовна.

Заявки слід надсилати на адресу: spesalvi2016@gmail.com 

У листі необхідно вказати: кількість членів сім’ї, які бажають взяти участь в екскурсії (ім’я, вік та контактний телефон). 

Порядок реєстрації є визначальним.

Контактний номер телефону 880 732 954

 

„Bliżej natury – bliżej siebie. Integracja drogą do jedności”.

Ziołowy Zakątek 

Fundacja SPE SALVI organizuje jednodniową Integracyjną wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej przy Podlaskim Ogrodzie Ziołowym Koryciny dnia 26 sierpnia 2023.

W ramach wycieczki planowane są następujące działania:

spacer i zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego z przewodnikiem, poznawanie gatunków ziół, historii obiektu.

poznawanie świata zwierząt gospodarskich – zwiedzanie zagrody zwierząt

uczestnictwo w warsztatach ziołowych – komponowanie herbat 

integracja przy ognisku poprzez wspólne śpiewanie piosenek i pieczenie kiełbasek

Dla kogo? Dla wszystkich mieszkańców Miasta Białystok oraz uchodźców z Ukrainy i innych państw.

Wycieczka jest bezpłatna

Zgłoszenia na adres: spesalvi2016@gmail.com .

W mailu należy podać: ilość osób -członków rodziny, którzy chcą wziąć udział w wycieczce, (imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu kontaktowego). 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Telefon kontaktowy 880 732 954

 

#SpilnoBiałystok #СпільноБілосток #UNICEF#FundacjaSpeSalvi

Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

 

W ramach realizacji „Zadania Nr 1 Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku” umieszczamy wzory pism, które mogą okazać się przydatne, a które to pisma były opracowywane w ramach warsztatu pisania pism procesowych.

 

Aby zapoznać się ze wzorami zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej podstrony temu poświęconej :

Wzory pism

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.

Pracownik poszukiwany‼️
➡️ stanowisko STREETWORKER
(praca terenowa z osobami w kryzysie bezdomności)
Wykształcenie wyższe o charakterze społecznym (np. pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia). Mogą to też być osoby studiujące, wyżej wymienione kierunki.
Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie bezdomności lub sektorze pomocowym.
➡️ Zakres obowiązków:
– docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, jak pustostany, dworce, zsypy, altanki, tereny leśne;
– nawiązanie kontaktu, czyli pierwszy kontakt z osobą i próba nawiązania dłuższej relacji;
– budowanie i utrzymanie relacji, w tym tworzenie planu zmian, czyli poznanie potrzeb i oczekiwań osób bezdomnych;
– towarzyszenie osobie bezdomnej do placówek lub innych instytucji adekwatnych w danej sytuacji;
– współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pracą z osobami bezdomnymi;
– dyżury w Centrum Streetworkingu;
– tworzenie dokumentacji streetworkera;
– przestrzeganie bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania szczególnie w kontaktach z osobami pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków psychoaktywnych;
– wykonywanie pracy sumiennie oraz stosowanie się do poleceń przełożonego w zakresie wykonywanej pracy;
– udział w szkoleniach tematycznych.
Streetworker będzie pracował 4h dziennie w godz. 9 – 17 według ustalonego harmonogramu na umowę zlecenie.
✅ Jeśli uważasz, że szukamy właśnie Ciebie, przynieś nam swoje CV do Fundacji ul. Warszawska 50, w godz. 9.00 – 13.00 w terminie do 07.07.2023r. lub mailowo: streetbial@gmail.com
☎️ W razie ewentualnych pytań kontakt : 693-756-510
W CV prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).