PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Fundacja Spe Salvi prowadzi w Białymstoku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty są zlokalizowane przy ul. Św. Rocha 3, p. 7A  15-879 Białystok.

Harmonogram pracy punktów:

  • Punkt nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30;
  • Punkt nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-15:30;
  • Punkt nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-19:30.

Uprawnionym do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 Skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę. Zgłoszeń dokonuje się: 

  1. telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 – czynnym w godzinach pracy Urzędu;
  2. lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl/
  3. lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl.