Zadanie Publiczne:
 Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej, Edycja 2017

 

Zadanie Publiczne jest współfinansowane  z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejna edycja projektu Asystenta Osoby Bezdomnej cieszącego się dużym zainteresowanie wśród podopiecznych naszej Fundacji.

W ramach bezpłatnego projektu, gwarantujemy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością następujące formy wsparcia:

  • kontakt z Asystentem, który pomoże w załatwieniu wszystkich bieżących spraw takich jak: pomoc w wyrobieniu dowodu, załatwienie spraw urzędowych, sporządzenie pism administracyjnych i sądowych
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne. Porady prowadzą doświadczony psycholog oraz adwokat
  • warsztaty rozwoju osobistego prowadzone przez pracowników fundacji mających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością
  • indywidualna i dopasowana do potrzeb beneficjenta forma pomocy i wyznaczenie indywidualnych planów rozwoju

Mając na uwadze zastanawiającą kwestię zamieszczania promocji projektu skierowanego do osób bezdomnych na stronie internetowej, niemniej prosimy o przekazanie informacji osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością.