Osoby chcące wejść w najem mieszkań z zasobów Gminy Białystok często zgłaszają się do nas z pytaniem „czy ja mogę starać się o mieszkanie socjalne?”

Odpowiedzi udzielamy w ramach naszej infografiki.

#NPO2023