Do prowadzonych przez nas Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego często osoby uprawnione zwracają się z pytaniami dotyczącymi dziedziczenia, często w kontekście prawa do zachowku.
Śledźcie nas na naszej stronie internetowej (www.spesalvi.org.pl), facebooku Fundacji Spe Salvi (www.facebook.com/StreetworkerzyBialystok) oraz facebooku Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Białystok (Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Białystok)
Skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę. Zgłoszeń dokonuje się:
telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 – czynnym w godzinach pracy Urzędu;
lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;
lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl.