Zapraszamy studentów kierunków nauk społecznych, mogą przyjść również inne kierunki 😉 zainteresowanych poznaniem sposobów pracy korekcyjnej z młodzieżą problemową oraz osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną 🙂
Spotkania w każdy poniedziałek – startujemy 02.03.2020r. – godz. 13.45 na Wydziale Nauk o Edukacji, ul. Świerkowa 20