Otrzymaliśmy i w tym roku możliwość realizować zadanie publiczne Streetworking – działania na rzecz osób potrzebujących pt. „Streetworkerzy z pomocą osobom bezdomnym” dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku.