Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności serdecznie zaprasza na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” objętą honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, Wojewody Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego. Tematem przewodnim spotkania będą zagadnienia związane z nowymi wyzwaniami stojącymi przed gminami, powiatami i placówkami dla osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Konferencja skierowana jest do kadry ośrodków pomocy społecznej, szpitali, placówek pracujących z osobami bezdomnymi, pracowników jednostek dotujących w podlaskich gminach placówki dla bezdomnych, streetworkerów, Policji, Straży Miejskiej oraz studentów uczelni o kierunkach społecznych. Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Osobą do kontaktu w sprawach konferencji jest: Joanna Mnich tel. 85 744 72 72.