Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”.

Najbliższy wykład odbędzie się w środę 28 maja o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

Temat: Pomoc społeczna

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia takie jak: formy wsparcia, rodzaje zasiłków, kryteria dochodowe, sposoby zaskarżania decyzji odmownych. W trakcie wykładu będzie też okazja do dyskusji i zadawania pytań.

Terminy i tematy kolejnych wykładów:

  • 4 czerwca, godz. 17.00, Prawa konsumenta
  • 11 czerwca, godz. 17.00, Rozporządzanie majątkiem (umowy, dziedziczenie, dział spadku)

Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, sala 206

   

Projekt finansowany przez Miasto Białystok. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.