Poszukujemy mężczyzny na stanowisko streetworkera praca terenowa z osobami bezdomnymi

 

Wykształcenie wyższe o charakterze społecznym (np. pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia, prawo). Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi lub sektorze pomocowym.

 

Zakres obowiązków:

– docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, jak pustostany, dworce, zsypy, altanki, tereny leśne;

– nawiązanie kontaktu, czyli pierwszy kontakt z osobą i próba nawiązania dłuższej relacji;

– budowanie i utrzymanie relacji, w tym tworzenie planu zmian, czyli poznanie potrzeb i oczekiwań osób bezdomnych;

– towarzyszenie osobie bezdomnej do placówek lub innych instytucji adekwatnych w danej sytuacji;

– współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pracą z osobami bezdomnymi;

– dyżury w Centrum Streetworkingu;

– tworzenie dokumentacji streetworkera;

– przestrzeganie bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania szczególnie w kontaktach z osobami pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków psychoaktywnych;

– wykonywanie pracy sumiennie oraz stosowanie się do poleceń przełożonego w zakresie wykonywanej pracy;

– udział w szkoleniach tematycznych.

 

Streetworker będzie pracował 4h dziennie w godz. 9 – 17 według ustalonego harmonogramu na umowę zlecenie.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o dostarczenie osobiste CV do Fundacji ul. Warszawska 50, w godz. 9.00 – 14.00 w terminie do 26.02.2018r.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.