Dyskryminacja to zjawisko polegające na niesprawiedliwym i nieobiektywnym różnicowaniu ludzi, ze względu na ich osobistą cechę taką jak m.in.: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, narodowość, pochodzenie, religia.

Dyskryminacja  ze względu na  rasę, narodowość, pochodzenie etniczne ma miejsce, kiedy dana osoba traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji ze względu na swoją rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne a skutkiem tego jest naruszenie jej  godności i stworzenie wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery np. milczenie w obecności tej osoby, pogardliwe komentarze na jej temat, pominięcie jej przy powitaniach, śmiech czy żarty z osoby, a zwłaszcza z posiadanej przez nią narodowości.

W Polsce dyskryminacja jest niezgodna z prawem!

Zachęcanie do dyskryminacji jest tak samo naganne jak dyskryminacja.

Jest to zjawisko niezwykle smutne i krzywdzące.

Fundacja Spe Salvi, działając w ramach realizacji zadania pn. „Działania informacyjne, poradnictwo prawne oraz obywatelskie i działania antydyskryminacyjne skierowane do obywateli Ukrainy w Białymstoku”, realizowanym przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) zrealizowała 5 spotów prezentujących treści o charakterze antydyskryminacyjnym, ze szczególnym ukierunkowaniem na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Obejrzyj, przemyśl, szanuj różnorodność, szanuj Innych. Inność może być piękna, dobra i inspirująca!

https://drive.google.com/file/d/1MEMjVetQ0RVzzRHLjqwB32TpBwO25y_8/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/15OrO4HNagh794487cSO9JKkG6nLO3oCE/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/17pvsaQQe5e5p0zlTTN3TMhh9y2wEyWgw/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1st2pm_7PoLsfEi3bVwuBqkJGi2zFJjY8/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1BCt5ds-HmP6rrQAsgayO-VMarPlNB6MC/view?usp=share_link