Odbyło się kolejne spotkanie z seniorami w Centrum Wystawienniczo-konferencyjnym w ramach zadania publicznego „Aktywny Senior – Zdrowy Senior”.

Na spotkanie zostali zaproszeni policjanci z Komendy Miejskiej w Białymstoku.

Jednym z najważniejszych zagadnień poruszonych przez policjantów była profilaktyka oraz edukacja środowiska seniorów pod kątem przestępstw, których stają się ofiarami. Jednym z problemów poruszonych przez policjantów były działaniami oszustów matodą „na wnuczka”.

Problem wykorzystywania łatwowierności i dobrego serca seniorów przez osoby o nieuczciwych zamiarach jest jednak nadal aktualny.