Wzory pism

W ramach realizacji „Zadania Nr 1 Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku” umieszczamy wzory pism, które mogą okazać się przydatne, a które to pisma były opracowywane w ramach warsztatu pisania pism procesowych. Pozew o alimenty pozew o rozwód Wniosek o nabycie praw do spadku Wniosek o ubezwłasnowolnienie Zadanie … Czytaj dalej Wzory pism