Pomimo pandemii koronawirusa Fundacja Spe Salvi prężnie działa i po raz kolejny podjęliśmy się zindywidualizowanego wsparcia dla osób, które w tym ciężkim czasie nie mają jak „pozostać w domu” – to asystent osób bezdomnych.

Projekt, którego celem głównym jest prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Zadanie Publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do osób bezdomnych, które faktycznie chcą poprawić swoją sytuację życiową. Wychodzimy na przeciw potrzebom tej grupy osób i zapewniamy formy wsparcia m.in.

Wsparcie Asystenta osoby bezdomnej oraz pośrednika pracy.
Indywidualne porady prawnika oraz terapeuty uzależnień.

Projekt „Asystenta Osoby Bezdomnej” od wielu lat prowadzony jest przez Fundację Spe Salvi i cieszy się dużą popularnością wśród naszych podopiecznych. Sytuacja życiowa każdego z naszych dotychczasowych beneficjentów poprawiła się w związku z uczestnictwem w tym projekcie.

Projekt trwa do 31.12.2021r.